Over CenterForce

Centerforce Trainingen leert je om te gaan met spanning, ongewenst gedrag en agressie in allerlei vormen. Van val- of spreekangst tot fysiek geweld. Onze trainingen zijn gebaseerd op de principes ‘eenheid van lichaam en geest’ en ’kracht door ontspanning’, ontleend aan de Japanse krijgskunst Aikido. Je kan dit op veel manieren toepassen: in het werk, op school, op straat, thuis, overal.

Scholieren, leraren, werknemers, en ouderen kunnen bij ons terecht. Wij bieden altijd maatwerk, zowel voor individuele klanten als voor groepen. De trainer en eigenaar van Centerforce, Piet Lagerwaard, is gespecialiseerd in weerbaarheid,  communicatie en persoonlijke effectiviteit op basis van Aikido-principes. Zijn partner, Cathrien de Pater, assisteert hem hierbij.

Wat wij doen

Onze methode

Iedereen heeft het recht om ontspannen te kunnen leven en werken. Helaas kunnen anderen ons door hun gedrag soms flink kunnen dwarszitten, zowel werk als privé. Dat kan leiden tot fysieke en mentale schade, soms onherstelbaar. De Centerforce-methode begint bij het eigen zelf. Een positief zelfbeeld geeft ontspanning waardoor je goed kan omgaan met je eigen emoties en gedrag. Spanning bij jezelf en agressie van anderen wekken vaak sterke emoties op. We kunnen anderen niet altijd aansturen of tegenhouden in hun ongewenste gedrag. Wel kunnen we ons eigen gedrag aansturen en onze emoties beheersen. Centerforce biedt een methode om die eigen emoties op een gezonde manier te hanteren en een positief zelfbeeld te onderhouden.

Van daaruit kunnen we anderen tegemoet treden en invloed uitoefenen op hun gedrag. Zo vergroten we onze kansen om verdere escalatie van agressie te voorkomen en mogelijk de relatie te herstellen. Dat betekent minder mentale en fysieke schade, ook aan onszelf. Daardoor kunnen we op een gezonde manier blijven functioneren.

In de praktijk vertalen we deze benadering naar een cursusplan met gerichte oefeningen, zowel fysiek als verbaal. Het gaat altijd om een combinatie, vanuit het inzicht dat het fysieke en mentale met elkaar samenhangen. Door lichamelijke oefeningen trainen we inzicht in die samenhang en wordt het mentale praktisch herkenbaar. Dat levert vaak verrassende ontdekkingen op. Uiteraard zijn de oefeningen afgestemd op de deelnemers en het doel van de cursus. Veiligheid staat daarbij hoog in het vaandel.

Piet Lagerwaard

Lesgeven in Aikido is al vele jaren mijn beroep. Ik ben hoofddocent bij Jiki Shin Kan Utrecht en Jiki Shin Kan Arnhem. Ook heb ik zestien jaar aikido gegeven aan de acteursopleiding van de Hogeschool der Kunsten Utrecht en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik geef regelmatig internationale stages. Ik ben houder van de zesde dan in het Aikikai-Aikido en Leraar Aikido Regionale Coach niveau 4 (NOC*NSF). In mijn jonge jaren was ik bijstandsmedewerker bij de Sociale Dienst in Rotterdam. Daarna heb ik een Masters gedaan in Algemene Sociale Wetenschappen (Universiteit Utrecht). Ik ben ook opgeleid als Master Practitioner NLP, Rots en Water-trainer en Response-trainer voor jongeren. Ik ben shihan, mede-oprichter en hoofdinstructeur van de Aikido Federatie Nederland (AFN), heb bestuursfuncties bekleed bij de Aikido Bond Nederland (AbN), aangesloten bij het NOC*NSF, en de Nederlandse Aikikai. Bij de AbN ben ik coördinator Ouderenbeleid en betrokken bij de lerarenopleiding als geschiedenisdocent en examinator. Sinds ruim 20 jaar geef ik daarnaast trainingen in persoonlijke effectiviteit, weerbaarheid en valtraining. In mijn trainingen zet ik me in voor kwaliteit, bezieling, en niet in de laatste plaats: plezier!

Cathrien de Pater

Ik heb een 4e dan in Aikido, geef les aan de Aikido Stichting Arnhem ‘Jiki Shin Kan’, en assisteer bij de trainingen van Centerforce. Ik heb ruim twintig jaar gewerkt als tropisch bosbouwkundige buiten en binnen Nederland. Ook heb ik een Masters (cum laude) in Interreligieuze Spiritualiteit (Radboud Universiteit Nijmegen). Sindsdien specialiseer ik me in de spiritualiteit van bos en natuur. Momenteel doe ik promotie-onderzoek naar spirituele waarden en duurzaam bosbeheer aan de Wageningen Universiteit.