In Balans voor de Klas

In de training ”In balans voor de klas” leren docenten en aankomende docenten om te gaan met mentale en fysieke druk. Docenten in het lager en voortgezet onderwijs staan vaak onder grote druk. Druk van leerlingen en ouders, maar ook van schoolleiding en inspectie. Hoe ga je als docent om met die druk? Kan je mentaal en fysiek nog in evenwicht blijven, en je kalmte en rust bewaren?

Veel ervaren docenten hebben in de loop der jaren een manier gevonden om met die druk om te gaan. Daardoor houden ze zich staande, maar cynisme ligt op de loer. Zeker als er steeds weer nieuwe eisen aan hen gesteld worden, geeft dat spanning. Beginnende docenten moeten vaak nog leren omgaan met stress-situaties en druk. In de training leren docenten hoe ze zich onder die druk toch kunnen ontspannen, zich staande kunnen houden en de omgeving naar hun hand kunnen zetten.

Cursusvorm

De training “In balans voor de klas” beslaat 1 dagdeel. De training kan zelfstandig worden aangeboden, of in het kader van een docentenopleiding. 

Cursusvorm

De training “In balans voor de klas” beslaat 1 dagdeel. De training kan zelfstandig worden aangeboden, of in het kader van een docentenopleiding. 

Duur van de training:
minimaal 1 dagdeel, uit te breiden in combinatie met andere cursussen uit ons pakket.

Basistraining Persoonlijke Effectiviteit en Communicatie

In de basistraining Persoonlijke Effectiviteit gaat het om het ontwikkelen van een effectieve grondhouding in communicatie. Twee aspecten staan hierin centraal:

  1. het intrapersoonlijke aspect dat inzicht geeft in onze persoonlijke wijze van omgaan met externe druk en spanningen, en het ontwikkelen van een gecentreerd en ontspannen alternatief; 
  2. het interpersoonlijke aspect, waarin we vanuit het eerste punt leren invloed uit te oefenen op anderen;

De cursus kan een krachtig onderdeel zijn van bredere trainingen zoals:

  • ontwikkeling van leiderschap
  • managementtraining
  • verkoopcursussen
  • onderhandelingsvaardigheden
  • conflicthantering